kangur KANGUR MATEMATYCZNY

Konkurs Międzynarodowy - Region bielski


Regulamin Dla opiekuna Koordynatorzy Historia

Aktualizacja: 14 marca 2014 r.

Europejski organizator konkursu
Association "Kangourou Sans Frontieres"

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR gromadzi w wielu krajach świata dzieci i młodzież w różnym wieku proponując im rozwiązywanie testów matematycznych w jednej z pięciu grup wiekowych. Młodzież wszystkich krajów uczestniczących w konkursie otrzymuje te same zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej. Ideą konkursu jest zbliżenie dzieci i młodzieży całego świata poprzez masowy udział we wspólnej zabawie matematycznej. Świadomość tego faktu jest niewątpliwie wielką atrakcją dla uczestników. W odróżnieniu od innych, licznie organizowanych w różnych regionach konkursów mających na celu wyłonienie talentów matematycznych, ten ma przede wszystkim przełamać dość powszechną wśród uczniów niechęć do tego przedmiotu. Głównymi nagrodami w konkursie są zagraniczne wycieczki i obozy matematyczne. Wszyscy zdobywcy wyniku bdb i wyróżnienia otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wydawanie testów i kart odpowiedzi

Konkurs KANGUR 2014 odbędzie się w czwartek 20 marca 2014 r.

Ośrodek bielski obejmuje uczniów ze wszystkich typów szkół z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego, suskiego, wadowickiego i żywieckiego oraz ze szkół z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej. 

Młodzież wszystkich krajów uczestniczących w konkursie otrzymuje te same zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej. Ideą konkursu jest zbliżenie dzieci i młodzieży całego świata poprzez masowy udział we wspólnej zabawie matematycznej.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie głównego organizatora www.kangur-mat.pl .
Powrót
Organizatorzy
Regionale Stowarzyszenie Oświatowe KAGANEK
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Bielsku-Biała, ul. Komorowicka 48